På de här sidorna finns det aktuell information från styrelsen
Klicka i menyn till vänster för alla detaljer
Senast uppdaterad 2019-06-11

Styrelsen

Befattnings-
beskrivningar

 

Årsstämman
2019
hölls
lördag den 1 juni

Fogdar

Fogde-
instruktioner

Valberedning

Revisorer

Årsstämma

Årsstämmo-
protokoll

Stadgar

GDPR