husby i stallarholmen

:

 
Aktuell information
201
9
Senast uppdaterad 2019-07-17
 
Sommaren är här!

Fotograf: "okänd"
 

Fotograf: "okänd"
Fotograf: "okänd"
 
Vårstäddagen
genomfördes
Lördag den 27 april
 
Årsstämman 2019
hölls
lördag den 1 jUNI
i
S
tallarholmsskolans Matsal.

Protokollet finns under:
"Styrelsen informerar/Årssstämmoprotokoll"

 
Vår, numera, "traditionella"
Loppmarknad
ägde rum
lördag 13 juli
på bollplanen.
 
Sensommarfesten
Är planerad till lördag 10 augusti.
Information läggs också ut i FaceBook-gruppen.
 
Höststäddagen
genomförs
Lördag den 19 oktober.
 

är den högsta tillåtna
hastigheten i vårt område!
Och gäller givetvis alla
typer av fordon!
Anledningen är uppenbar:
 • Vilda Barn
  och
 • Tama Husdjur
 • Inga av dessa ska behöva
  riskera att bli påkörda när
  de går på våra vägar!

  RESPEKTERA DÄRFÖR
  HASTIGHETSGRÄNSEN!!
   

   
  Eldning
  Klicka här för att se vad
  som gäller

  (länk till Strängnäs kommun, Räddningstjänsten)
  (öppnas i ett nytt fönster/ny flik)
  Uppdaterad april 2019

  HÄR finns också ett dokument (PDF) som lite
  mer detaljerat beskriver vad som gäller
  vid eldning på egen tomt.

  (öppnas i ett nytt fönster/ny flik)
  Uppdaterad april 2019
   
  Sopor
  Information om Återvinning

  (länk till SEVAB, (öppnas i ett nytt fönster/ny flik))
  Uppdaterad mars 2019
   
  Sopor
  Information om taxor

  (länk till SEVAB, (öppnas i ett nytt fönster/ny flik))
  Uppdaterad mars 2019
  Farligt avfall
  Information om farligt avfall
  (länk till SEVAB, (öppnas i ett nytt fönster/ny flik))
  Uppdaterad mars 2019
  Återvinningscentraler
  Var finns dom?
  (länk till SEVAB, (öppnas i ett nytt fönster/ny flik))
  Uppdaterad mars 2019
  Sorteringsguide
  Sorteringsanvisning för hushållens källsortering
  (länk till SEVAB, (öppnas i ett nytt fönster/ny flik))
  Uppdaterad mars 2019
   
  Sedan 2016 är
  "Färgsortering"
  av "våra" sopor
  införd.
  För föreningens "fastboende" gäller detta redan.
  Läs mera här:
  (Länk som öppnas i ny flik / nytt fönster)
  Uppdaterad april 2019

  Nu finns också möjligheten att färgsortera textilier.
  Läs mera här:
  (Länk som öppnas i ny flik / nytt fönster)
  Uppdaterad april 2019
   
  GrannSamverkan  Fotograf: hemsidesfogden

  Utifrån att
  drygt 70 % av medlemmarna
  är positiva till
  G
  rannSamverkan
  rullar projektet på.

  En person ("fastboende")
  har åtagit sig att under 2018/2019 vara
  samfällighetens kontakt
  gentemot polisen i Strängnäs.
  Kontaktvägar till vårt ombud
  finns i Befattninglistan.

  (som också finns uppsatt på anslagstavlorna).

  Informationsmaterial
  i form av skyltar (och dekaler)
  är levererade.
  Dekalerna, två per fastighet, är utdelade
  i respektive fastighets brevlåda.
  Skyltarna, vid infarterna, bryggorna,
  på anslagstavlorna, badplatsen
  och festplatsen
  är uppsatta.


  Att ansluta sig innebär ingen kostnad!
  Tanken är helt enkelt att hålla kontaktombudet,
  (och sina närmaste grannar)
  underrättade om längre frånvaro.
  Och ha viss uppmärksamhet på "avvikelser" i området.
  Som till exempel okända fordon som kör runt.
  Detta mot bakgrund av de stölder, och inbrott,
  som förekom 2015.
  Samt ytterligare ett inbrott september 2016.

  Så de fastighetsägare som ännu inte tagit ställning
  kan enklast göra det genom ett mail till
  styrelsens e-postadress.
  Svara helt enkelt genom att skriva
  JA, eller NEJ, till Grannsamverkan.


  Mer att läsa om Grannsamverkan finns här:
  Samverkan mot brott

  (Länk som öppnas i ny flik / nytt fönster)

   
  Få information om Elavbrott
   
  (i Vattenfalls nät)
  via e-post, SMS eller Vattenfalls app
  för mobiltelefoner.

  Skaffa ett konto, "Mina Sidor", hos Vattenfall.
  www.vattenfall.se/sv/mina-sidor.htm
  (öppnas i ett nytt fönster/ny flik)

  Man lägger upp ett konto, t.ex. med kundnumret och
  personlig kod
  (bägge finns på fakturan)
  eller med en e-postadress och ett eget lösenord.
  Därefter kan man alltså välja informationssätt,
  via e-post och/eller SMS.
  Och det gäller både planerade och oplanerade avbrott.
  För planerade avbrott kan man också bestämma hur långt
  i förväg informationen ska komma. T.ex. en vecka
  (7 dagar).
  E-postadress till hemsidesfogden:
  Av praktiska skäl har hemsidesfogden
  en egen e-postadress
  som är anpassad till webbplatsen/hemsidan.
  Adressen är:
  hemsidan@husby-stallarholmen.se
   

  Livbojar!
  Nya livbojar är utplacerade,
  under sensommaren,
   (2016)
  vid de tre båtbryggorna
  samt vid badplatsen.

   Bojarna är märkta "HUSBY SAMFÄLLIGHET"
  och beräknas ha en "livslängd" på cirka tio år.
  Naturligtvis beroende på väder och vind.
  J
  I första hand är det brygg-och badfogdarnas
  ansvar att se till att livbojarna är i
  användbart skick!

  Så här ser bojarna ut:

  Foto: Hemsidesfogden

   

  Samfällighetens stadgar
  finns under
  Styrelsen informerar / Stadgar.
  De är formellt registrerade, 2016-02-11, hos Lantmäteriet i Sörmland.

   

  Musikanter i Husby

  "Gutta" är den som står för takten i Stig Boogie Band
  Stig Boogie Band
  Fotograf: "okänd"

   


  I Stallarholmen,
  med omnejd,
  finns det fem (5) hjärtstartare!
  Nämligen hos:

  ICA Skeppet
  (Ytterselövägen 4)
  Hjärtstartaren är tillgänglig under ordinarie öppettider,
  dvs.: "alla" dagar 09:00 - 20:00

  Ytterselövägen 8
  Precis innanför ingången till porten
  (ingången bredvid församlingshemmet/pastorsexpeditionen)
  Porten ska vara öppen alla dagar 06:00 - 21:00

  Gula Industrihuset
  ingången bredvid f.d. "Skattgömman"
  Dörren ska vara öppen alla dagar 08:00 - 18:00

  Stallarholmens golfbana
  (på fastlandssidan)
  osäkert med tillgänglighetstider

  Hemma hos
  Marianne Wilander

  (den privata distriktssköterskan)
  Överselö Äleby 6
  Den är tillgänglig 24/7/365!

  Samtliga hjärtstartare är "självinstruerande"!

  Vid ett akut nödläge ska
  man självklart ringa 112!

   

  Viktigt om föreningens pumpar!

  Styrelsen lät, i november (2013), ta vattenprover på
  de tre, då, fungerande pumparna.

  Analysen visade att vattnet
  INTE var tjänligt som dricksvatten
  vid någon av de pumparna
  vid
  Husby Ringväg 39, 45
  och vid pumpen mellan

  Husby Ringväg 69 och 73

  Styrelsen har därför beslutat att pumparna:
  vid Husby Ringväg 39, 45, 69 och 73
  samt vid
  Husby Ringväg 79 och Lövängsvägen 9
  kommer vara permanent avstängda.

   
  Husby 50 ÅR 2013
  Mer information kommer finnas under knappen
  "Husby 50 ÅR"
  i menyn.
   
  Mördarsniglar
  "Mördarsnigel" (Spansk skogssnigel)
  (Spansk skogssnigel)
  verkar tyvärr vara någonting som
  vi får fortsätta att leva med.
  I alla fall tillsvidare.

  Bra snigelinformation hos
  FritidsOdlingens Riksorganisation

  (öppnas i ett nytt fönster/ny flik))