På de här sidorna finns det aktuell information från styrelsen
Klicka i menyn till vänster för alla detaljer

Styrelsen

 

Årsstämman
2020
hölls
lördag den 27 juni,
klockan 10:00
,

Samfällighetens festplats!
Senast uppdaterad 2020-07-08

Befattnings-
beskrivningar

Fogdar

Fogde-
instruktioner

Valberedning

Revisorer

Årsstämma

Årsstämmo-
protokoll

Stadgar

GDPR