På de här sidorna finns det aktuell information från styrelsen
Klicka i menyn till vänster för alla detaljer

Styrelsen

 

Verksamhetsåret 2020-2021 består styrelsen av:
(Klicka på namnen för att få ytterligare information.)

Befattnings-
beskrivningar

Fogdar

Fogde-
instruktioner

Valberedning

Revisorer

 

Årsstämma

Årsstämmo-
protokoll

Stadgar

GDPR