Fiber Till Husby
och "resten" av Selaön.

2018/2019

Senast uppdaterad 2019-04-23

Här presenterar styrelsen
aktuell information om hur projektet framskrider.

Styrelsen har ett
Avtal
med
Skanova
(ledningsägaren)
som reglerar förutsättningar och
villkor för installationsgrävningarna,
i samfällighetens vägar.


Under våren/hösten 2018
genomfördes tre genomgångar
av läget för projektet.
Den första, 7:e april, tillsammans med
representanter för entreprenörerna
Netel och Vannesta.
Aprilsynen ledde till ett drygt tjugotal
anmärkningar som kräver åtgärd.

I september
(den 8:e) gjorde ordförande, vägfogden och "fibersamordnaren"
en egen genomgång.
Denna ledde till att antalet krav på åtgärder
hade ökat till cirka sjuttio (70)!

Ytterligare en syn
(13 oktober), nu med två representanter från Netel,
ledde till att åtgärdslistan reducerats
till drygt fyrtio (40) punkter.

Under hösten har en del åtgärdats, men
i nuläget är det något oklart hur många
återställningsåtgärder som återstår.

Dessutom återstår några fastigheter,
i första hand längs Lövängsvägen,
som har avtal men ännu inte är anslutna.


Mer information om projektet finns här:
Fiber till alla
(Länk som öppnas i ny flik / nytt fönster)