Förtroendevalda

styrelsen verksamhetsåret 2020–2021:

Ordförande: Peter Schönberg
Vice ordförande: Jonas Norrbom
Sekreterare: Jonathan Cederberg
Kassör: Angel Alfaro
Ledamot: Erik Lundbom
Suppleant: Anita Könberg
Suppleant: Göran Edström
Suppleant: Stig Jansson

Revisorer verksamhetsåret 2020–2021:

Revisor: Hans Domeij
Revisor: Kjell Schüberg
Revisorssuppleant: Mats Bergman
Revisorssuppleant: Vakant

Valberedningen verksamhetsåret 2020–2021:

Sammankallande: Bo Könberg
Ledamot: Jan Resander
Ledamot: Ragnar Karlsson

Fodgar Verksamhetsåret 2020–2021:

Allmänning/skogsvård: Robert ”Putte” Öberg
Bad: Christoffer Ribjer
Bad, allmän skötsel: Kjell Schüberg
Bollplan: Ann Johansson
Brygga väst: Ola Ternerot
Brygga mitt: Kjell Silvnäs
Brygga öst: Jonas Norrbom
Hemsidan: Daniel Svenfors, Emma Hammarström
Nycklar: Christina Schüberg
Pumphus: Kjell Schüberg
Snickeri: Ragnar Karlsson
Vägtillsyn: Jan Resander
Kontaktombud Grannsamverkan: Jan Resander