Grävarbete i området


Vattenfall är i färd med att uppgradera elnätet i Tunaområdet. De kommer att gräva för en ledning från stationen på Lövängsvägen, ner till Husby Ringväg, vidare efter Husby Ringväg och Backvägen till Tunaområdet.  

Arbetet är beräknat att påbörjas den 19 september. Det är ännu oklart under hur lång period arbetet kommer att påverka oss.