HISTORIK OCH DATA

 

Husby Samfällighetsförening ligger på
Selaöns sydöstra del i Strängnäs kommun.
Selaön, som är Sveriges största insjöö (91 km2 ),
har inte alltid varit så stor.

När landet långsamt efter istiden höjde sig ur vattnet var det
inledningsvis många små öar som efterhand förenades till allt större öar.

Husbyområdet låg länge under vatten och först
omkring 500 år f.Kr. hade de högsta delarna av området
höjt sig så att nuvarande fritomten väster om lekplatsen var en
ö och tomterna längs norra sidan av Ekhagsvägen låg på en från
mellersta Selaön utskjutande udde.
Det är för övrigt från denna tid som bronsålderslämningarna
i lövskogen norr om vägskälet Ekhagsvägen-Husby Ringväg härrör sig.

 

Från bronsålder till modern tid

Efter att ha varit jordbruksfastighet under många århundraden
exploaterades Husby-området till fritidshusområde i två omgångar.
Första delen omfattande tomterna 1-54 exploaterades under
1962-1963 av FyrbergsFastighetsaktiebolag i Stockholm.
Tomterna 1-54 motsvarar Husby Ringväg
(udda nummer),
Lövängsvägen och Ekhagsvägen. Andra delen exploaterades under
1967-1968 av lantbrukare Albert Andersson, Stallarholmen och
omfattade tomterna 55-86. Dessa tomter är övriga fastigheter.

 

Husby Fritidshusområde administrerades från 1963 av Husby
Fastighetsägareförening och Husby Vägförening. 2001 ombildades
dessa föreningar till Husby Samfällighetsförening. Fastighetsägare inom
området är skyldiga att vara medlemmar i denna samfällighet.
Föreningens styrelsemedlemmar väljs för två år på årsmöte som
avhålls i slutet på maj eller i början av juni varje år.


För den historieintresserade finns här dom första stadgarna för
Fastighetsägareföreningen och Vägföreningen.
(PDF-filer som öppnas i nytt fönster.)
Notera att dom alltså inte längre är giltiga.
Dom gällande stadgarna finns under
"Styrelsen informerar - Stadgar" i menyn.

 
Du som har bilder och annat som kan
vara intressant för vår "historieskrivning"
får gärna höra av dig till hemsidesfogden
.
Adressen finns under "kontakt" i menyn.