Aktuell kontaktinformation
Senast uppdaterad 2020-06-17
Föreningens postadress är:
Husby Samfällighetsförening
Husby Ringväg 47
645 97  Stallarholmen

Organisationsnummer: 717905-3801

Bankgiro: 5472-8530
Styrelsen
har en gemensam e-postadress:
styrelsen@husby-stallarholmen.se
Valberedningen
har en gemensam e-postadress:
valberedningen@husby-stallarholmen.se

hemsidesfogden

når man på e-postadressen:
hemsidesfogden@hotmail.com
En förteckning över föreningens
medlemmar kan beställas från
styrelsen som papperskopia eller
som PDF-fil.
 
Kom ihåg att meddela eventuellt
förändrad kontaktinformation.

Till exempel:

  • Bostadsadress
  • Telefon-/mobilnummer
  • e-postadress

Gör det enklast till styrelsens
e-postadress
eller till
den vanliga postadressen
(se ovan)