Mäklarinfo

I samband med överlåtelser återkommer ofta samma slags frågor från säljare, fastighetsmäklare och spekulanter. Vi har här samlat den information som vanligen efterfrågas.

Husby Fritidshusområde administrerades från 1963 av Husby Fastighetsägareförening och Husby Vägförening. År 2001 ombildades dessa föreningar till Husby Samfällighetsförening. Fastighetsägare inom området är skyldiga att vara medlemmar i denna samfällighet. Antalet föreningsmedlemmar är 83 för fastighetsdelen och 87 för vägdelen.

Sedan ett antal år tillbaka är fiber draget inom området och många av fastigheterna är anslutna. Styrelsen har ett avtal med Skanova (ledningsägaren) som reglerar förutsättningar och villkor för installationsgrävningarna, i samfällighetens vägar.

Husby samfällighetsförening är anslutet till det kommunala VA-nätet. Ledningsägare är SEVAB Strängnäs Energi.

Vägarna inom området vinterunderhålls/plogas.

Samfällighetsföreningens organisationsnummer är 717905-3801.

Stadgar hittar du här.

För Årsredovisning/Förvaltningsberättelse kontakta styrelsen.

Information om styrelsen finns här.

Vid överlåtelse av fastighet meddelas den nya kontaktinformationen till styrelsen via e-post eller vanlig post, kontaktinformation finns här.

För en lista med svar på andra vanliga frågor finns här.

Husby Samfällighet har en vackert belägen badplats med sittplatser, cykelställ, omklädningsrum och torrdass. Badplatsen består av hälften gräs- och sandstrand och ut i sjön leder en badbrygga som slutar med ett mindre hopptorn. I ena kanten av badplatsen finns en grillplats med bänkbord.

Föreningen har även tre båtbryggor, östra- och västra bryggan samt en mellanbrygga. Detta garanterar att alla fastighetsägare har tillgång till en båtplats.

Mitt i området finns en festplats med dansbana och en mindre musik-estrad samt en kiosk där servering av exempelvis kaffe och kaffebröd kan ske. På festplatsen nedanför dansbanan ligger en mindre lekplats samt en boulebana.

I Stallarholmen och på Selaön finns ett stort serviceutbud. Vid Stallarholmstorget hittar du matbutik, postombud, kiosk och restauranger. Det finns även ett antal gårdsbutiker och gårdsförsäljning på ön. På fastlandet och vid Gula industrihuset finns ytterligare restauranger, butiker och service. Inom Husby Samfällighet finns även en handelsträdgård. Nu (hösten 2021) är den för tillfället stängd, håll utkik här eller på andra forum för Stallarholmen för besked om framtiden.