Om föreningen

Fastigheter

Antalet föreningsmedlemmar är 83 för fastighetsdelen och 87 för vägdelen. Inom området finns även en handelsträdgård. Nu (hösten 2021) är den för tillfället stängd, håll utkik här eller på andra forum för Stallarholmen för besked om framtiden.

Vägar

Runt Husby löper en längre väg, kallad Husby Ringväg. Den har en infart från Ytterselövägen vid Husby gård och en annan infart till området längre upp mot Ytterselö, kallad Husby Gärdesväg. Husby Ringväg korsas av Lövängsvägen. Dessutom finns sex mindre vägar, varav fem slutar med vändplan.

Festplatsen

Mellan Husby Ringväg och Lövängsvägen finns en festplats med dansbana och en mindre musikestrad samt en kiosk där servering av exempelvis kaffe och kaffebröd kan ske. På festplatsen nedanför dansbanan finns en mindre lekplats samt en boulebana.

Varje midsommar reses på festplatsen en midsommarstång, kring vilken det dansas och genomförs lekar.

Båtbryggor

Föreningen har också tre båtbryggor, östra- och västra bryggan samt en mellanbrygga. Detta garanterar att alla fastighetsägare har tillgång till en båtplats.

Badplats

Från Husby Ringväg leder en vacker skogsväg ner till östra båtbryggan och till en vackert belägen badplats. Badplatsen består av hälften gräs- och sandstrand och här finns även en omklädningshytt. Ut i sjön leder en flytbadbrygga som slutar med ett mindre hopptorn.

Längst ut i vinkel från bryggan ligger en kortare flytbrygga. I ena kanten av badplatsen är en grillplats anordnad. Bänkar kantar badplatsen och vid grillen finns två bord. I närheten av badet finns ett torrdass.

Bollplan

I korsningen mellan Husby Ringväg och Husby Gärdesväg finns en bollplan med fotbollsmål.

Förråd

Vid mellanbryggan finns föreningens förrådsbyggnad. Där finns också en före detta spolplatta för biltvätt. Denna är sedan 2008 stängd av miljöskäl.