Vårt område
en sammanfattning

Fastigheter:
Antalet föreningsmedlemmar är 83 för fastighetsdelen
och 87 för vägdelen.

Inom området finns en handelsträdgård.

Vägar:
Runt fritidshusområdet löper en längre väg, kallad Husby Ringväg.
Den har en infart från Ytterselövägen vid Husby gård.
En annan infart till området finns längre upp mot Ytterselö,
kallad Husby Gärdesväg. Ringvägen korsas av Lövängsvägen.
Dessutom finns sex mindre vägar, varav fem slutar med en vändplan.

Här finns några bilder från den nya vägbeläggningen
som utfördes våren 2003.
Fotograf: Kjell Schüberg

Vägbeläggning
Gruset läggs på
"Ångvälten" avslutar jobbet

Festplatsen:
Mellan Ringvägen och Lövängsvägen finns en festplats med dansbana
och en mindre musikestrad samt en öppen kioskliknande byggnad
där servering av t.ex. kaffe och kaffebröd kan ske. På festplatsen
nedanför dansbanan finns en nyanlagd boulebana.

Varje midsommar reses på festplatsen en midsommarstång,
kring vilken det dansas och genomförs lekar.
Midsommar på festplatsen
Båtbryggor:
Föreningen har också tre båtbryggor, östra- och västra bryggan
samt en mellanbrygga. Detta garanterar att alla fastighetsägare
har tillgång till en båtplats.
Badplats:
Från Husby Ringväg leder en vacker skogsväg ner till östra
båtbryggan och till en vackert belägen badplats. Badplatsen
består av hälften sand- och grässtrand. Där finns en omklädningshytt
samt en rutschkana för barnen.
Ut i sjön leder en fast badbrygga som slutar med ett mindre hopptorn.
Längst ut i vinkel från den fasta bryggan ligger en kortare flytbrygga.
I ena kanten av badplatsen är en grillplats anordnad. Bänkar kantar
badplatsen och vid grillen finns två bord.
I närheten av badet finns ett torrdass.
Badplatsen
Badplatsen vintern 1969
Foto: Kjell Schüberg
Bollplan:
Mellan Ringvägen och Gärdesvägen är en fotbollbollplan
med fotbollmål anlagd.

Förråd:
Vid mellanbryggan finns föreningens förrådsbyggnad.
Där finns också en före detta spolplatta för biltvätt.
Denna är sedan 2008 stängd av miljöskäl.