Vägarbete pågår

Inför det kommande arbetet med en ny beläggning behöver vägarna kantskäras, vilket innebär att den jord och det gräs som över tid byggts upp bredvid vägbanan grävs bort. Detta för att vatten lättare ska kunna rinna av vägen och öka vägens livslängd.

Arbetet är nu i full gång och kommer innebära viss blockering av vägen. Då vi har två infarter till området kommer det dock alltid finnas möjlighet att nå alla fastigheter.

Städdag på lördag den 23 oktober

Höstens städdag går av stapeln lördagen den 23 oktober. Samling sker klockan 10:00 vid festplatsen. Tänk på att du som medlem ska verifiera din närvaro efter genomförd städuppgift.

I år blir det äntligen traditionsenlig korvgrillning nere vid badet efter städningen.

Väl mött!

Ny hemsida!

Nu kan vi äntligen lansera Husby Samfällighetsförenings nya efterlängtade hemsida!

Tanken är att vi här på ett enkelt sätt samlar viktig och nödvändig information för såväl gamla som nytillkomna medlemmar och alla boende i samfälligheten. På startsidan publiceras med jämna mellanrum aktuella nyheter om exempelvis städdagar, årsstämmor och annan viktig information. På hemsidan kan du även hitta en kort historia om Selaön och Husby, information om förtroendevalda, stadgar, protokoll, användbara länkar samt en sida med svar på vanliga frågor.

För att ta del av protokoll och medlemsregister krävs att man loggar in som medlem. Ett lösenord kommer inom kort delas ut till alla medlemmar.

Vi hoppas att den nya hemsidan ska uppskattas och vara till hjälp.
Välkomna!

/Emma och Daniel,
Hemsidesfogdar