Städdag den 21 oktober

Välkomna att delta vid höstens städdag! Samling sker vid festplatsen kl. 10 och efter genomförd städning, bjuds alla deltagare på korv nere vid badplatsen.

Notera att du som medlem ska verifiera din närvaro efter genomförd städuppgift. Detta eftersom respektive fogde, och styrelsen, måste få en uppfattning om att antalet närvarande räcker för att städningen ska anses genomförd med bra resultat. Det är alltså respektive fogde som avgör detta för sitt område.

Vi ses!