Vägarbete pågår

Inför det kommande arbetet med en ny beläggning behöver vägarna kantskäras, vilket innebär att den jord och det gräs som över tid byggts upp bredvid vägbanan grävs bort. Detta för att vatten lättare ska kunna rinna av vägen och öka vägens livslängd.

Arbetet är nu i full gång och kommer innebära viss blockering av vägen. Då vi har två infarter till området kommer det dock alltid finnas möjlighet att nå alla fastigheter.